Vi opgraderer CV'et til fremtidens arbejdsplads.

Vi har designet det datastyrede, delelige og visuelle CV, så det matcher de nye arbejdsvilkår.

Professionelle deler profil og CV-data

Du gør viden om dit arbejdsliv tilgængelig for kolleger og arbejdsgivere.

Organisationen kan aktivere data

Data kan aktiveres til forskellige formål; visualiseringer, projektgruppe-CV, analyser mv. 

Prodii hjælper professionelle i det dynamiske arbejdsliv 

Det gamle CV duer ikke i det moderne arbejdsliv; det er for introvert, ufleksibelt, indelukket og aflåst. 

De nye virksomheder er organiseret omkring teams, har transparente mål og projekter, et frit flow af informationer og feedback.

Forberedt til kortere ansættelser

Imødegår

Håndterer løst ansatte

Forbereder til det voksende freelancermarked

Klar til de digitale generationer

Motiver via deltagelse, feedback og synlighed

Gør teams selvstyrende

Fleksibel teamstruktur

Udfolder organisationers potentiale 

ADGANG TIL DATA

Få adgang til data, der ellers var uden for rækkevidde.

KONTROLLERET DELING AF CV'er

dem, der har brug for det, ved det relevante

TILPASSET I INDHOLD OG DESIGN

Brug, lån fra eller bliv inspireret af vores skabeloner

AGILT

Hurtig opsætning og præsentation af teams

ETISK

Baseret på samtykke, hvor personer har fuld kontrol over egne data

SAMMEN

Hver person bidrager til helheden

Vi starter med data styrede profiler til web og intranet

'Mød vores medarbejdere' på hjemmesiden og intranettet. Projekt-CV'er hos teamlederen. Team-CV hos kunden.

Sidernes opsætning, udseende og indhold styres af en skabelon. Design og valg af indhold og moduler kan tilpasses.
CV- informationer, dvs. titler, kompetencer o.lign. samt dynamiske data som f.eks. social media scores, profiltekster mv.  bliver opdateret i takt med, at et teammedlem opfrisker sine data eller CV-oplysninger. 

Lokale afdelinger. Top kompetencer:

Team præsentation til intranet og web:

Udsnit af company page:

Udsnit af team page:

Interesseret i CV styret datahåndtering?
Lær mere om...

Den digitale arbejdsplads. Værktøjer til CV håndtering og præsentation. Data visualisering.